Donează acum

Mănăstirea VORONA are nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru următoarele:

tick inside of circle ICON
Reabilitarea clădirii de lângă iaz
tick inside of circle ICON
Reparații capitale generale
tick inside of circle ICON
Extindere Casă Monarhală, cu scopul construirii de locuri suplimentare de dormit pentru maici
tick inside of circle ICON
Recondiționarea Muzeului de Cărți (refacerea cotorului, a coperților și tratarea individuală a acestora pentru o conservare mai bună - 4.000 în total)
tick inside of circle ICON
Menținerea cărților în stare optimă (achiziționare dezumidificatoare)
tick inside of circle ICON
Serviciile de mentenanță și construcții a tuturor clădirilor - interior și exterior (reparații generale, văruire, vopsire etc)

Detalii bancare

IBAN: RO97RNCB0041041210480001
CUI: 11525812
BANCA B.C.R. BOTOSANI

Istoricul Sfintei Mănăstiri Vorona

Mănăstirea Vorona datează din secolul al XVI-lea, fiind situată la o distanță de 23km de orașul Botoșani, în mijlocul unor codri seculari.
Mănăstirea Vorona a fost înființată și locuită o perioadă îndelungată de timp de călugări, iar în prezent obștea este alcătuită ddin călugărițe. Liniștea din acest colț de natură binecuvântat de Dumnezeu i-a determinat pe călugări să pună bază vieții monarhale în acest așezământ. Aceștia, pe lângă chiliile lor modeste au construit și o bisericuță mică din lemn cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" care, după un secol s-a deteriorat și a fost demolată; în prezent a rămas doar Sfânta Masă drept mărturie.

În 1968, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Dr. Iustin Moisescu a pus baza restaurării mănăstirii cu ajutoare băneștiș totodată, a dispus ca Mănăstirea Vorona să fie locuită de călugărițe (la început puține la număr) și a numit stareță pe Maica stavroforă Teofana Scântei care, de atunci conduce mănăstirea.

În 1982 s-a restaurat în interior biserica "Nașterea Maicii Domnului". În interioru s-a înlocuit pictura veche care a fost deteriorată definitiv cu alta nouă, neo-bizantină, în tehnică fresco, executată de pictorul Nicolae Gavrilean din Humor-
Suceava. S-au înlocuit stranele vechi cu altele noi, sculptate în stejar masiv. Restaurarea bisericii "Nașterea Maicii Domnului" precum și alte reparații s-au executat în timpul și cu sprijinul Înalt Prea Sfințitutlui și a Mitropolitului Teoctist al Moldovei și a Sucevei.

În 1992 a fost restaurată biserica "Adormirea Maicii Domnului". În interior nu fusese pictată niciodată. Tot în acelați an, a fost pictată în stil neo-bizantin, în tehnică tempera tot de către pictorul Nicolae Gavrilean din Humor. S-au înlocuit stranele vechi cu altele noi din lemn de stejar, sculptate. Catapeteasma este cea originală, sculptată în lemn de tisă și pictată în stil neo-clasic de maețtri anonimi. Restaurarea acestei biserici s-a executat în timpul Înalt Prea Sinfțitului Arhiepiscop Dr. Daniel, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

La biserica Sf. Ierarh Nicolae, care nu a fost niciodată pictată, s-au făcut o serie de reparații și urmează a fi restaurată complet. Există o singură clopotniță pentru toate 3 bisericile. În turnul clopotniței se află 8 clopote de diferite dimensiuni. Clopotul cel mare, cu rezonanță foarte frumoasă a fost donat de domnița Safta Brâncoveanu. Pe lângă chiliile vechi construite între anii 1800-1835. din anul 1980 și până în prezent au fost construite 3 case din cărămidă pentru personalul mănăstirii. Aici se află și un depozit de "Carte Veche" care face parte din Patrimoniul Național al Jud. Botoșani. Acesta s-a înființat prin grija și cu sprijinul Preafericitului Patriarh Teoctist al României, care a adus și alte îmbunătățiri acestei mănăstiri.

Pe lângă regulile de viață monarhală și spirituală, Mănăstirea Vorona a avut și un important rol cultural. Aici au figurat diferite școli, precum școala de pictură, sculptură, de cântări bisericești și de carte românească. De reamintit este faptul că această mănăstire a fost vizitată și de mari personalități, printre care Nicolae Iorga și Mihai Eminescu.

Din punct de vedere administrativ, Mănăstirea Vorona este o așezare monarhală care aduce în conștiința celor ce poposesc aici trecutul nostru istoric, arta și cultura bisericească.

Stareța,
Stavrofora Teofana Scântei